פרוייקטים פינוי בינוי


רחוב יצחק שדה - פתח תקווה

רחוב דוקטור הרמן פוגל - פתח תקווה